Logo_plevenmes_BG

Фирма „Плевен мес“ ООД се включи успешно в ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. – ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ с цел модернизация и автоматизация на производството на обекта в гр. Плевен

Мярка: Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Цел на проекта: Закупуване на нови производствени машини с цел модернизация и автоматизация на слаби звена на едни от основните производствени процеси, както и инвестиции в опазване компонентитие на околната среда чрез изграждане на ФЕЦ за собствени нужди.

Договор: BG06RDNP001-4.014-0023-C01 от 19.12.2023 г.

Субсидия: 253 620.25 лв.

Начало на инвестицията: 19.12.2023 г. Край на инвестицията: 24.01.2024 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Изработка на сайта от webselo.com ™