Ивайло Ангелов

Търговски представител
тел./ факс: 064/ 80 18 00
моб: 0899 98 51 73

Ивелина Генова

Мениджър
тел./факс: +359 64 80 18 00
мобилен: +359 899 98 50 81

Николай Моллов

Собственик
тел/факс: +359 64 80 18 00
мобилен: +359 899 98 51 71